Reparatie en Productie Ondersteuning

Deze toepassing is ontwikkeld voor bedrijven die reparatie van goederen als dienstverlening hebben. Het is mogelijk dat het defecte artikel in ontvangst wordt genomen, maar reparatie ‘on site’ is natuurlijk ook mogelijk.

Afhankelijk van de situatie dienen de volgende bijzonderheden onderzocht te worden:

 • Reparatie inname met vastlegging van het artikel en een omschrijving van de reparatie. Eventuele extra informatie voor degene die de reparatie uit gaat voeren;
 • Vastlegging van datum waarop het gereed moet zijn. Tevens wordt met een schatting van de reparatietijd getoetst of er capaciteit is. Ook kan een prijsafspraak worden vastgelegd;
 • Reparaties worden in verwerking gegeven op het tijdstip dat tijdige oplevering mogelijk is;
 • Productie beheer door status van de onderhanden zijnde opdrachten te kunnen opvragen;
 • Vastleggingen van uren per opdracht/medewerker en materialen op basis van hoeveelheden en verkoopprijzen;
 • Opdracht gereed melden met afdrukken van pakbonnen en/of factuur en doosetiket;
 • Melden van de status van de reparatie via mail;
 • Facturering buitenland met 0 tarief mogelijk;
 • Facturering levert journaalposten voor het grootboek. Van de facturen kunnen kopieën vastgelegd worden in een archief bestand;
 • Versturen van de gerepareerde goederen en koppeling met Tracking en Tracing;
 • Mogelijkheden voor automatisch incasso zijn beschikbaar;
 • Mogelijkheden van nacalculatie.

1992 – Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Van der Waaij Software.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *