News

Wijzigingen 2024

a. Drill down in een datagridview.
(voorbeeld: Je kiest een order, dan worden orderregels getoond in de DataGridVIew)

Nieuwe website 2024

De website is sinds januari 2024 geheel vernieuwd.

Speciaal aandacht voor ons nieuw ontwikkeltool Octopus-IDE.

Mocht U nu hierover al iets willen weten, laat het ons weten .

Wijzigingen 2023

a. Vergroten / verkleinen van de datagridview.

b. Performance verbeteringen.

c. Opzet reporttool vereenvoudigd.

d. Extra zoekfunctionaliteiten voor gebruikers in de programma’s (op bijna elke veld is te zoeken).

e. Email functionaliteiten verbeterd (direct and delay mailing).

Wijzigingen 2022

a. Opzet van aanroepen programma’s in een tabpage sctructuur. De oude mogelijkheid van aanroepen aparte programma’s bestaat ook nog.

b. Een generiek programma die ondersteuning biedt bij maintain, inquiry, remote-batch en zoek programma’s.

c. Geen harde padverwijzingen meer naar gekoppelde documenten bij een entiteit (zoals een factuur, orderbevestiging).

Raadplegen database

Voor de eindgebruiker is een tool ontwikkeld waarmee hij tabellen en views kan raadplegen en exporteren.

Tevens kan de gebruiker zelf queries samenstellen en veiligstellen voor hergebruik.

Wijzigingen 2021

a. Opstarten van batchprogramma via een remotescreen;

b. Vastleggen van parameters bij remote- en zoek programma’s;

c. Eenvoudige end-user TOOL voor benaderen MSsql database;

d. Eenvoudige kopieren van data van een vorig vastgelegd record;

e. Verbeteren van de logging en monitoring;

f. Export naar Excel gestandaardiseerd.

Ontwikkeltool Octopus

Het ontwikkeltool Octopus – IDE (Integrated Development Environment) is uitgebreid met:

  • Eenvoudige rapportage,
  • Omzetten van Excel, .csv en flatfiles naar formaat Excel, .csv en flatfiles.