Disclaimer

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://vanderwaaijsoftware.nl.

Van der Waaij Software

Europalaan 20

5042 ZR TILBURG

Telefoon 013-4680477

 

  • Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Van der Waaij Software met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte informatie, kan geen garantie worden verleend dat deze informatie vrij is van fouten of omissies.

 

Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Van der Waaij Software is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

 

  • Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Van der Waaij Software. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Van der Waaij Software . Van der Waaij Software is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

 

  • Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door Van der Waaij Software toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Van der Waaij Software te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan.

 

  • Privacy verklaring

Van der Waaij Software gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers van deze website. Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie, geheel of gedeeltelijk, alleen worden gebruikt voor een bepaald doel. De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel.